Centre 58 Brussel© awg architecten
624

Centre 58

Brussel
Opdrachtgever: 
AG Real Estate
Projectarchitect: 
Geert Driesen, Jan Verrelst
Periode: 
2013 (ontwerp)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
143 appartementen, markthal, horeca en een stedelijk dakterras.

Het project tracht met een eenvoudige stedenbouwkundige ingreep de problematiek van de plek op te lossen. De toevoeging van een genereuze galerij vormt zowel een verlenging van de overdekte markthal, als een buffer naar het intensieve verkeer in de Hallenstraat. Als continuatie van de galerij wordt een doorgang van de Gretrystraat naar het Sint Katelijneplein geïntroduceerd en wordt een levendige openbare ruimte aan de stad toegevoegd. 

De schaal van de omliggende bebouwing vindt haar weerspiegeling in het nieuwe project door het bouwblok op te delen in een nieuwbouw en het bestaande parkeergebouw. In de doorgang tussen beide delen wordt ook de publieke toegang tot het (publieke) dakterras gesitueerd. De galerij op de begane grond en de ruimtelijke beschutting van het dakterras worden op eenzelfde manier vormgegeven, als een genereuze colonnade, met een helder, afleesbaar publiek karakter.

De nieuwbouw is vormgegeven als een compact en flexibel casco rondom een binnenkoer. Ten behoeve van extra daglichttoetreding is de verdiepingshoogte 3.60m vloer/vloer. Naast belevingswaarde, is deze overmaat ook functioneel: van meet af aan is de ruimte voor iedereen bruikbaar (zowel residentieel als commercieel) en bovendien op  een eenvoudige en goedkope wijze aan te passen indien daartoe om één of andere reden behoefte ontstaat.

De structuur van het complex is generiek en modulair en is in het gebruik daardoor flexibel en inwisselbaar. Dat geldt ook voor de gevelarchitectuur. Deze is op dusdanige wijze ontworpen dat functies kunnen verschuiven en wanden modulair op de gevelwand aangesloten kunnen worden. Het systeem van structuur versus invulling zorgt er voor dat wijzigingen in het gebruik niet direct gevolgen hoeven te hebben op de structuur van de gevel, maar opgelost kunnen worden op het niveau van de invulling binnen deze structuur.