Nieuw Zuid Antwerpen
634

Nieuw Zuid

Antwerpen
Opdrachtgever: 
SAZ ontwikkeling Antwerpen Zuid nv
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter, Jan Verrelst, Maarten Van Weverberg
Periode: 
2014 (ontwerp)
Functies: 
wonen, commercieel, cultuur
Programma: 
120 woningen, commerciële plint, cinema, horeca.

De toren van striga 0 is uitzonderlijk zowel door zijn plek, als door de uitwerking die ze heeft gekregen in het masterplan. De toren heeft een forse plint die rappelleert aan ‘Europese torens’. De toren is geen solitair object maar een hoogteaccent dat zich ontwikkelt vanuit het bouwblok, net zoals de boerentoren. De plint in striga 0 dient de overgang te maken van de bouwblokkenstad naar de meer open stedenbouw van Nieuw Zuid. De plint begeleidt één van de toegangen tot het park. De plint geeft samen met de toren vorm aan de ruimte en zorgt mee voor de beheersing van het windklimaat.

Nieuw Zuid wil plaats maken voor vernieuwende woontypologieën. Het prototype gezin van twee ouders, twee kinderen - als ze al voorkomen - past met zijn woonwensen niet zomaar in een appartement met één grote en twee kleine slaapkamers. Thuiswerken, nieuw samengestelde gezinnen, culturele diversiteit, zorgwonen, noem maar op. In Nederland heeft awg architecten ervaring opgebouwd hoe in te spelen op heel diverse woonwensen. Deze toren kan een mix bieden aan woningen die ook op termijn verder aanpasbaar zijn aan evoluerende woonwensen.

Gebouwen ondergaan veranderingen, zonder dat hun identiteit verloren gaat. Gebouwen, structuren kunnen niet opgetrokken worden als versteende programma’s van eisen. Het is dus zaak bouwsels te concipiëren waarin de tijd, net zoals vorm en materiaal, zit ingebouwd. Om tegen de vervlakking van de huidige beeld, verkoop en vermaak cultuur in te gaan, willen wij nadenken over werken met de inherente fysische eigenschappen van materialen en werktuigen. Dit is de basis voor duurzaamheid. Naast een structuur die flexibiliteit laat en een gevel om van te houden, zal ook gezocht moeten worden naar de juiste gebouwenveloppe gecombineerd met technieken om energieverbruik te doseren, minimaliseren.

De constructieve opzet voor het torenvolume is gebaseerd op een draagstructuur die bestaat uit een dragende, centrale kern (trappen, liften en leidingschachten) en dragende gevels. per verdiepingsvloer zijn er telkens 2 constructieve wanden die kern met gevel verbinden om de horizontale windbelasting over te brengen van gevel naar kern. De kern is zeer compact en vrij slank ten opzichte van het totale volume waardoor wanddiktes van 40 cm nodig zijn. Om het moment aan de voet van de kern op te vangen wordt de kern in de ondergrondse lagen breder, zodat er ook een groter draagvlak ontstaat voor de verdeling van de lasten en overdracht naar de fundering.

Het masterplan voorziet de toren van een grotere hoogte en footprint. De geveluitwerking wil eraan bijdragen dat de toren van striga 0 daadwerkelijk als hoger wordt ervaren dan de andere torens in het gebied. Door het volume te laten inspelen op de twee contextuele hoofdrichtingen zullen de gevelaanzichten verdeeld worden in 6 in plaats van in 4 vlakken. Door per vlak te kiezen uit twee gevelbehandelingen zal de versmalling van de aanzichtvlakken extra worden aangezet. De gevelvlakken zullen zo niet breder zijn dan bij de overige torens maar wel hoger! De gevel wordt opgevat als een dragende schijf, geperforeerd met verticale openingen van vloer tot plafond, gecomponeerd volgens het ritme van de asmaat 2.70 m. Dit regelmatige spel van open en gesloten geveldelen maakt het mogelijk om zeer gevarieerd met aansluitingen van binnenwanden (en aldus variatie in woning- of kantoorplattegronden) om te gaan, een voorwaarde voor flexibele en duurzame architectuur. Verticale openingen hebben tevens het dubbele voordeel om enerzijds zoveel mogelijk daglicht te capteren, en anderzijds de zichten naar beneden (de stad) niet te blokkeren.

“Een subtiel spel van zich verwijdende raamopeningen naar de bovenzijde toe, maakt de identiteit en slankheid van de toren nog krachtiger; een toonbeeld van rust, eenvoud en degelijkheid.”

Als bijkomend voordeel heeft deze gevelbehandeling een hoge mate van repetitie tot gevolg waardoor deze zich leent tot prefabricatie. dit heeft zowel bouwtechnische (uitvoeringstermijn) als economische (financiële) voordelen. De sokkel krijgt rondom rond een gelijke behandeling zodat de gelijkwaardigheid van de verschillende zijden wordt onderstreept. De toren krijgt door de inpandige terrassen afwisselend een meer en een minder beglaasde gevel. De binnenstad, met name aan de Zuiderdokken, kenmerkt zich eerder door gele baksteen gevels met rode accenten. De bebouwing van Nieuw Zuid oogt tot nog toe eerder licht en koel van kleurenpallet. De toren van striga 0 wil subtiel aansluiten op beiden kleurenpaletten. Door de hoofdtoon van de toren licht te houden past deze bij beide werelden. Door de binnengevel, achter de beglazing van de inpandige terrassen, te voorzien van gekleurd tegelwerk zal er een kleurnuance te zien zijn. De zuidoost gerichte terrassen krijgen een warm gele tegel. De noordwest gerichte terrassen krijgen een licht blauwe tegel. Het aanzicht van de toren zal zich zo voegen in het kleurenpalet van zijn omgeving.